História

Severovýchodné Slovensko bolo oblasťou, kde ľudia žili v ťažkých ekonomických a sociálnych podmienkach. Skladba obyvateľov tu bola veľmi pestrá. Žili tu Slováci, Ukrajinci, Rusíni i Poliaci. Patrili k rôznym vierovyznaniam.

Metroploita Lavr

Narodil sa 1. 1. 1928 v Ladomírovej v okrese Svidník. Vasiľ Škurla, známy neskôr pod menom metropolita Lavr, cirkevný hierarcha. Učil sa vo Svidníku, pracoval v tlačiarni v pravoslávnom monastieri sv. Ióva Počajevského v Ladomírovej.

Výstavba monastiera

Podporte stavbu monastiera. OZ Bratstvo Svätého Jova Počajevského SK 65 0900 0000 0051 7785 1073 Slovenská Sporiteľňa.