História monastier sv. Iova Počajevského v Ladomirovej

Severovýchodné Slovensko bolo oblasťou, kde ľudia žili v ťažkých ekonomických a sociálnych podmienkach. Skladba obyvateľov tu bola veľmi pestrá. Žili tu Slováci, Ukrajinci, Rusíni i Poliaci. Patrili k rôznym vierovyznaniam. Vo farnosti Ladomirova pôsobili aj gréckokatolícki farári: o. Karol Ladomerský ( 870-1907 ), o. Ján Lacko ( 1908-1917 ), o. Augustín Šudich ( 1917-1921 ), o. Adalbert Šudich ( 1921-1923 ). Práve poslední dvaja boli príčinou toho, že ľudia nemohli zniesť veľký útlak z ich strany a tak sa dožadovali návratu pravoslávia a pravoslávneho kňaza.Čítať ďalej