Archimandrita FLOR (VAŇKO)

Dňa 4. 9. 2012 ukončil svoju pozemskú púť archimandrita FLOR (VAŇKO). Tento posledný svedok živej ladomirovskej monastierskej tradície odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Hospodinovi po dlhej chorobe v 86. roku svojho života. Pretože ide zároveň aj o rodáka z našich „ruských Karpát“ a človeka z nášho rusínskeho ľudu, myslím si, že by bolo vhodné aspoň v krátkosti priblížiť jeho životnú cestu. Archimandrita Flor, vlastným menom Vasiľ Vaňko, sa narodil 9. decembra 1926 v dedinke Šemetkovce, okr. Svidník. Už ako chlapca ho otec archimandrita Vitalij (Maxinenko) prijal za pomocníka do monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomirovej. Pred začiatkom druhej svetovej vojny prišiel do monastiera ešte jeden chlapec, volal sa tiež Vasiľ (Škurla), neskorší metropolita Lavr. Aby ich vedeli odlíšiť, monastierski otcovia im dali prezývku – Vasja Bilyj a Vasja Černyj. Vtedy ešte nikto ani netušil, že títo naši dvaja chlapci budú mať taký veľký vplyv nielen na neskorší život monastiera sv. Jova Počajevského, ale i na život a dianie celej Ruskej zahraničnej cirkvi. Čítať ďalej