Výstavba monastiera

Podporte výstavbu monastiera:

Názov účtu: OZ Bratstvo Svätého Jova Počajevského

IBAN : SK65 0900 0000 0051 7785 1073

Číslo účtu: 5177851073/0900

BIC/ SWIFT: GIBASKBX

email: info@pravoslavnymonastyr.sk