Život prep. Ióva Počajevského

Po niekoľkých rokoch prichádza na horu z Dubenského monastiera prepodobný Ióv ( Želizo, 1551-1651), aby sa tam zdokonaľoval vo svojom mníšskom živote. Onedlho bol ustanovený za igu mena monastiera.

Už v mladosti bol sv. Ióv veľmi zbožným chlapcom. Keď mal  dvanásť rokov prijal mníšstvo v Uhorníckom monastieri s menom Ióv. Vysvätený na kňaza bol, keď mal tridsať rokov a onedlho na to prijal veľkú schimu s menom Ján. Na prosbu kniežaťa  Konštantína Ostrožského preložili sv. Ióva  do Dubenského monastiera, kde bol igumenom dvadsať rokov.
Čítať ďalej