Krátky encyklopedický slovník pravoslávia na Slovensku

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol to  Slovo.“ – tak znejú prvé slová z Evanjelia podľa Jána. Jn(1)  1, 1.
Tak ako slovo pozostáva z jednotlivých písmen, tak aj   táto kniha pozostáva z jednotlivých „kamienkov“, z ktorých je vytvorený jeden celok – Krátky encyklopedický slovník. Pravoslávia na Slovensku. Tak ako kamienky, z ktorých umelec zhotovuje veľkolepú umeleckú mozaiku sú rôznorodé a rôznofarebné, aj tento Slovník je vytvorený z jednotlivých hesiel o ľuďoch, činnosť ktorých je rôznorodá rozmermi a obsahom. Spája ich však spoločné poslanie, idea a životná energia Pravoslávnej cirkvi a spoločne tak vytvárajú jeden celok. Náplňou ich obsahu je práca na pozadí spoločenských pomerov, v ktorých tieto osobnosti žili, respektíve žijú a sú nimi v značnej miere ovplyvnené v každom  historickom období s rôznou intenzitou a výsledkami.

Krátky encyklopedický slovník pravoslávia – PDF

Posted in Clanky.