Od pravoslávia k pravosláviu

Idea napísania tejto knihy bola vo svojej podstate celkom prozaická. Vydanie knihy „Metropolita Lavr – historické a spoločenské okolnosti jeho života a pôsobenia“ (Michal Škurla – 2017) a jej úspech boli impulzom pre manželov Krivkových z Prešova, ale rodom z Ladomirovej pre knižné vydanie práce prot. Michala Kernaševiča „Z kroniky farnosti Ladomirová“. Táto práca bola na pokračovanie publikovaná v časopise Odkaz sv. Cyrila a Metoda v rokoch 1968-1970. Prot. Michal Kernaševič v rokoch 1965-1978 bol správcom farnosti v Ladomirovej, okr. Svidník a mal identické pramene o činnosti monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomirovej, ako súčasti farnosti. Ako je známe, tento monastier v medzivojnovom období bol významným strediskom pravoslávia na Slovensku. Jeho aktívna a rôznorodá činnosť aj v súčasnosti vyvoláva záujem širokej verejnosti, študentov-bohoslovcov a cirkevných výskumníkov.

Kniha: Od pravoslávia ku pravosláviu – PDF

 

Posted in Clanky.