Metrpolita Lavr

Protagonista tejto knihy metropolita Lavr (občianskym menom Vasiľ Škurla) pochádza z obce Ladomirová okr. Svidník. Táto obec v medzivojnovom období bola sídlom pravoslávneho Monastiera sv. Jova Počajevského, ktorý sa stal dôležitým centrom duchovného života ruskej emigrácie po boľševickom prevrate v Rusku roku 1917 a novovzniknutej Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí (RPCZ).
Monastier bol zároveň aj centrom šírenia pravoslávia na Slovensku všeobecne, a na Prjaševščine zvlášť. Nakoľko činnosť monastierskeho Bratstva bola zameraná proti bezbožnej sovietskej vláde, pred príchodom sovietskej armády (1944) mnísi odchádzajú do novej emigrácie, tentoraz do USA do Sväto-Trojického monastiera v Jordanville. S nimi odchádza aj 16 ročný Vasiľ Škurla, ktorý celý svoj život venuje slúženiu Pravoslávnej cirkvi. V novom prostredí, ďaleko od blízkych a rodného kraja, prešiel všetkými stupňami monašestva od riasoforného mnícha až po najvyššiu hodnosť prvohierarchu a metropolitu RPCZ. Jeho zásluhou 17. mája 2007 v Chráme Christa Spasiteľa v Moskve bol podpísaný Akt o kánonickom spoločenstve RPCZ s Pravoslávnou cirkvou Moskovského patriarchátu.

Kniha: Metropolita Lavr – PDF

 

Posted in Clanky.