Z dejín Pravoslávneho monastiera Prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej

Vážení čitatelia,  dostáva sa vám do rúk publikácia, ktorou si chceme pripomenúť zašlú slávu monastiera prep. Jova Počajevského v Ladomirovej.
Prvé vydanie publikácie vyšlo pri príležitosti 75. výročia vzniku monastiera, ako aj 80. výročia návratu svätého pravoslávia do týchto končín.
Jej hlavnou úlohou bolo a je prispieť k
poznaniu pravdy a uviesť do problematiky života pravoslávnej cirkvi v minulosti i v súčasnosti. 
Stručný prierez vývojom obcí, náznaky histórie pravoslávnej cirkvi od jej prvopočiatkov (prvotnej apoštolskej cirkvi), snahy Rímu o jej likvidáciu formou unionizmu, ako aj záslužná práca monastiera a tlačiarne v Ladomirovej, nech budú zdrojom upevňovania hrdosti a úcty k pradedovskej pravoslávnej viere v duchu cyrilometodskej tradície, rodnej hrude a jazyku.  Druhé doplnené vydanie bolo ovplyvnené 85. výročím provizorného začiatku tlačiarne vo Vyšnom Svidníku, ako aj 85. výročím od posviacky  Chrámu Sv. Archanjela Michala v Ladomirovej (21. 11. 1924) v minulom roku (2009).

Kniha: Z dejín Pravoslávneho monastiera Prepodob. Jova Počajeského v Ladomirovej_- PDF

Posted in Clanky.