Savva Struve

Narodil sa 11. októbra 1900 v Petrohrade. Pochádzal z rodiny významného ruského akademika, ekonóma, politika a filozofa – Petra Bernhardoviča Struveho. V našom národe, sláva Bohu, ostali dodnes živé spomienky na otca Savvu.
Počas krutých rokov vojny sa ľudia rozhodli skryť do lesov. Zišli sa spolu so susedmi ku ktorým sa pridaj aj otec Savva, ktorý ich sprevádzal na ceste do lesa, do časti zvanej Kyjovec. So svojou veľkou láskou k veriacim prešiel, modliac sa s ikonou Božej Matky Počajevskej okolo každého bunkra. Potom odišiel späť k Ladomirovčanom, ktorí tiež žili v bunkroch, v časti zvanej Pod dolinou. Jeho láska k miestnym ľudom bola tak veľká, že neváhal a ostal s nimi počas vojny, prežívajúc všetky útrapy. Po vojne, neustálej misijnej práci s národom Božím, po podvihu pôstu a kvôli fyzickému vyčerpaniu z nedostatočnej liečby tuberkulózy, prichádza deň jeho odchodu z tohto pozemského sveta – 13. marca 1949. Odišiel modlitebník, vnímavý k ľudskému utrpeniu, človek s obrovskou láskou k svojím blížnym a posledný archimadrita monastiera prep. Ióva Počajevského v Ladomirovej otec archimadrita Savva (Struve). Otče Savvo moli Boha o nás.

Posted in Sava.