Z rodinného života vladyku Lavra

Metropolita Lavr (rodným menom Vasilij Škurla) sa narodil 1. januára 1928  v Ladomirovej. Jeho otcom bol Michal Škurla a matka Helena Škurlová rodená Martiniková. Vladyka Lavr mal jednu vlastnú sestru Máriu Semeňukovú rodenú Škurlovú a troch nevlastných bratov Jána, Nikolaja a Michala Škurlových, ktorí pochádzali od vladykovej nevlastnej mamy Heleny Škurlovej rodenej Suvákovej.

Život vladyku Lavra a jeho vlastnej sestry nebol jednoduchý. (Spomína vlastná sestra Vladylu Lavra). Životné podmienky v čase ich útlej mladosti boli
veľmi skromné. Pre prežitie celej rodiny bola potrebná denno-denná práca, na poli, pasenie kráv, koní, kŕmenie ošípaných sliepok kosenie a iné ťažké práce. Vladyka Lavr, vtedy ešte ako malý chlapec Vasilij, si tento stav veľmi dobre uvedomoval, nakoľko veľa krát pociťoval nedostatok. Napriek všetkým ťažkostiam a trápeniam bol veľmi vďačný Bohu za každý prežitý deň. Dokazoval to aj svojou veľmi častou návštevou chrámu v Ladomirovskom monastieri ctihodného Jóva Počajevského…

Čítať ďalej

Posted in Lavr.